مرور برچسب

عوارض خرخر

عوارض جدی خروپف

عوارض خروپف چیست؟ اگر شما یا همسرتان خروپف می کنید،احتمالا لازم نیست به شما بگوئیم که خروپف می تواند یک نیروی بسیار مخرب برای شما و شریک زندگی تان باشد. اثرات منفی خروپف گسترده و فراگیر است. خروپف می تواند باعث تحریک پذیری و خستگی شما شود، خروپف می تواند حافظه و عملکرد شناختی شما را مختل کند. خروپف می تواند باعث کاهش میل جنسی شود و…
ادامه مطلب ...