کلینیک خواب

خواب مهمتر است یا بیداری؟

تعادل خواب و بیداری به سلامت روان و جسم می انجامد و برعکس

تیم همکاران کلینیک خواب ما

تعداد زیادی از تکنسین ها، ومتخصصین (فلوشیپ) های اختلالات خواب در کلینیک خواب ما حضور دارند و این کارگروهی است که ما به آن افتخار می کنیم

فوق تخصص خروپف
دکتر مصطفی امیری

فلوشیپ اختلالات خواب

فلوشیپ خواب
دکتر پریسا فضلی پناه

فلوشیپ اختلالات خواب

دکتر زهرا نیک اقبالیان

فلوشیپ اختلالات خواب

دکتر محمد سعیدی

فلوشیپ اختلالات خواب

شماره تماس اخذ نوبت تست خواب

نشانی

پیمایش به بالا