آپنه انسدادی خواب در بزرگسالان (نوشته آموزشی برای بیماران)

آپنه انسدادی خواب در بزرگسالان: راهنمای جامع برای بیماران   در طول خواب، هوا با یک الگوی منظم به داخل و خارج بینی، گلو و ریه ها جریان می یابد. آپنه خواب باعث کاهش یا توقف دوره ای حرکت هوا می شود. آپنه خواب انسدادی و آپنه خواب مرکزی (غیر انسدادی) دو نوع آپنه خواب […]

آپنه انسدادی خواب در بزرگسالان (نوشته آموزشی برای بیماران) بیشتر بخوانید »