چرا باید از خروپف به اندازه دیابت بترسیم؟

علت خرخر

خروپف فقط صدایی آزاردهنده است؟ خیر ! کاش فقط همون صدا بود؟   چنانچه آوای خرخرتان خیلی بلند باشد، احتمال دارد روابط شما با شریک زندگی تان گرفتار مشکل شود! آن‌هم به این خاطر که همسر مهربان، برای رهایی از موزیک ناموزونی که خوابش را به هم زده، ناچار میشود چندبار در شب بیدارتان کند. […]

چرا باید از خروپف به اندازه دیابت بترسیم؟ بیشتر بخوانید »