تست خواب شبانه

تست خواب چیست و چگونه انجام می شود

تست خواب یا پلی سومنوگرافی چیست؟     تست خواب نوعی بررسی پاراکلینیکی است که در مرکز تخصصی خواب انجام می شود. برای انجام تست خواب، فرد یک شب را در کلینیک خواب می گذارند و مانند منزل می خوابد. در طی شب سنسورهای مختلفی به فرد وصل می شوند و همه موارد زیر سنجیده …

تست خواب چیست و چگونه انجام می شود ادامه »